Tekniske forhold

Vandforsyning:

Kolonihaveforeningen forsynes med vand fra Løkken Vandværk.

For tilslutning til vandforsyning henvises til: www.loekken-vandvaerk.dk

Varmeforsyning:

Kolonihaveforeningen er ikke forsynet med varme fra Hjørring Kommune eller Løkken Varmeværk.
Hvis man som kolonihaveejer ønsker opvarming, skal det ske ved EL eller alternativer.
 

Elforsyning:

Kolonihaveforeningen er beliggende inden for oplandet til forsyningsselskabet Norlys.

For tilslutning til elforsyning henvises til: www.norlys.dk
 

Spildevand/kloakering:

Området er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan 2001-2012.
Spildevandsrensning i området kan eventuelt ske ved nedsivningsanlæg, samlingstank mv. Grundvandet står mange steder højt og det er derfor nødvendigt at etablere sandmiler i forbindelse med
nedsivningsanlægget, dog må der ikke ske så store terrænreguleringer, at området ændrer karakter.