Om Foreningen

Oprindeligt i 1963 blev området udlagt og udlejet til mindre minkfarme til erstatning for de eksisterende minkfarme ved Egevej i Løkken, der måtte vige på grund af byudvikling til boligformål. Interessen for mindre minkfarme i området har været aftagende, og i midten af 80’erne var der kun to minkavlere tilbage. Der er løbende sket en udskiftning til haveformål.

Mod syd er kolonihaveforeningen afgrænset af et rideanlæg og golfbane, mod øst af A C maskiner og mod vest afgrænses området af et læbælte og åbne arealer. Et mindre område mod nord har tidligere været anvendt til fritidsformål, spejderhytte mv.